Inzet ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld
sluit deze website

Inloopavonden agressie en huiselijk geweld

De Cirkel is Rond organiseert samen met de GGZ inloopavonden in buurthuis Poelewei in Breda.

De avonden zijn bedoeld voor plegers van huiselijk geweld en/of hun netwerk. Bekijk de onderstaande bijlagen voor meer informatie.

MTA_Flyer_inloopspreekuur.pdf
MTA_Poster_inloopspreekuur.pdf