Inzet ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld
sluit deze website

Evaluatie project

In 2018 is de uitvoering gestart van het project De Cirkel is Rond dat gericht is op de inzet van ervaringsdeskundigen.

Medio 2018 is de inzet uitgebreid door inzet bij Team Casusregie (Veilig Thuis) en Team Ambulant Safegroup. In opdracht van de gemeente Breda hebben onderzoekers van GGD West-Brabant de inzet van ervaringsdeskundigen in de eerste twee uitvoeringsjaren (periode 1 januari 2018 tot 1 januari 2020) geƫvalueerd.

Bekijk hier de evaluatie.