Inzet ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld
sluit deze website
Doorbreek de cirkel van geweld

Heb je te maken met huiselijk geweld?

Sinds januari 2018 worden er bij huiselijk geweld situaties vanuit het project De Cirkel is Rond ervaringsdeskundigen ingezet bij verschillende teams van Veilig Thuis West-Brabant en Vrouwenopvang Safegroup. De Cirkel is Rond is een samenwerkingsproject van Veilig Thuis West-Brabant en Safegroup. Momenteel zetten 6 ervaringsdeskundigen zich in om de cirkel van geweld te doorbreken. Het team ervaringsdeskundigen bestaat uit zowel voormalig slachtoffers van huiselijk geweld als voormalig plegers van huiselijk geweld.

Wat kunnen we voor je doen?

Wellicht helpt het om in contact te komen met één van onze ervaringsdeskundigen. Ook zij kregen hulp van anderen om de cirkel van geweld te doorbreken. Onze ervaringsdeskundigen staan voor jou klaar. Ze bieden een luisterend oor en kunnen, als jij dat wilt, ook helpen en begeleiden in jouw proces om de cirkel van geweld te doorbreken.

De ervaringsdeskundigen binnen De Cirkel is Rond hebben ervaringen met verschillende vormen van huiselijk geweld. Door hun ervaringen en door het volgen van verschillende opleidingen zijn ze in staat hun ervaringen deskundig in te zetten.

Onze ervarings- deskundigen staan voor je klaar!

Wie kunnen we ondersteunen?

Onze ervaringsdeskundigen zijn actief in West-Brabant

kaartje

Nieuws

Creëren van veiligheid, vertrouwen en verbinding!

Ervaringsdeskundigen, die zelf huiselijk geweld meemaakten, over slachtoffer en pleger zijn.
Lees verder >

Evaluatie inzet ervaringsdeskundigen

Vandaag vond de presentatie plaats van de onderzoeksresultaten van de Cirkel is Rond over 2018-2020.

Lees verder >

Deelgenotengroep Vrouwen

De Cirkel is Rond organiseert een deelgenotengroep voor vrouwen met een huiselijk geweld achtergrond. Deelgenoot zijn schept een bijzondere band tussen vrouwen, want weten dat je er niet alleen voor staat kan een hele opluchting zijn.

Lees verder >