Inzet ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld
sluit deze website

Nieuws

Ervaringsverhaal Nicole

Na jarenlange emotionele verwaarlozing en later in haar leven psychisch en lichamelijk mishandeld te zijn, komt Nicole op een punt in haar leven waarop ze beseft dat zij zelf pleger van mannenmishandeling geworden is: “Ik hield een mes op zi

Lees verder >

Inzet familie-ervaringsdeskundige

Een huiselijk geweld situatie is niet alleen ingrijpend voor direct betrokkenen, maar ook voor jou als familielid of naaste. Waarschijnlijk heb je veel vragen en wil je tegelijkertijd zo goed mogelijk ondersteunen, wat niet altijd makkelijk is. Al

Lees verder >

Vacature ervaringsdeskundige

Cirkel is Rond is blijvend op zoek naar (liefst geschoolde) ervaringsdeskundige, voormalig pleger huiselijk geweld en kindermishandeling, bij voorkeur met ervaring op het gebied van verslaving.

Lees verder >

#StopFemicide

Elke acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord: waarom is femicide geen 'hot topic' in ons land? 

Lees verder >

Cirkel is Rond is #medestander van Orange The World en voert actie

Wereldwijd kleuren gebouwen oranje op de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen op 25 november a.s. In Breda kleurt de grote kerk oranje.

Lees verder >

Bijeenkomst over plegers van huiselijk geweld

“Als je de cirkel van huiselijk geweld wil stoppen moeten we vooral ook aandacht besteden aan de plegers.”

Lees verder >

Orange the World

Een van de ervaringsdeskundigen, Angelique,  maakte een gedicht over haar herstel van huiselijk geweld en zette daar muziek onder.

 

Lees verder >

Deelgenotengroep Vrouwen

Cirkel is Rond organiseert een deelgenotengroep voor vrouwen met een huiselijk geweld achtergrond.

Lees verder >

Vacatures voormalig pleger ervaringsdeskundigen (10-14 uur per week)

Sinds januari 2018 bestaat Cirkel is Rond en worden er bij huiselijk geweld situaties vanuit Cirkel is Rond ervaringsdeskundigen ingezet. Cirkel is Rond valt onder een samenwerkingsverband van Veilig Thuis West-Brabant, Safegroup, Wijzijn Traverse

Lees verder >

Supportgroep mannen

Heb je thuis regelmatig ruzie of ga je een ander fysiek te lijf en weet je niet meer hoe je dit kunt oplossen? Tegenwoordig zijn er mogelijkheden om iets aan een agressie en geweld probleem te doen. Eén van de mogelijkheden is Cirkel is Rond Support
Lees verder >

Webinar ‘Hoe steun je naasten van slachtoffers en plegers van seksueel geweld?’

BREDA. Het samenwerkingsverband seksueel geweld organiseert op dinsdag 14 juni aanstaande een webinar over hoe je naasten van slachtoffers en plegers van seksueel geweld ondersteunt. Het webinar is van 9.30 tot 11.00 uur. Het webinar wor

Lees verder >

Ervaringsverhaal

Het ervaringsverhaal van een ervaringsdeskundige: "Als kind groeide ik al op in een gezin waar huiselijk en seksueel geweld voorkwam."

Lees verder >

Bredere inzet ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld in West Brabant!

Sinds 1 januari 2022 wordt het team van ervaringsdeskundigen van de Cirkel is Rond breder ingezet in de regio West-Brabant.

Lees verder >

Certificering team de Cirkel is Rond!

Afgelopen week hebben de ervaringsdeskundigen en hun mentoren een training afgerond op het gebied van Ervaringsdeskundigheid.

Lees verder >

Artikel van Movisie over de inzet van ervaringsdeskundigheid

‘Ervaringsdeskundigen zijn tweetalig: zij spreken zowel de taal van de leefwereld als de taal van de systeemwereld’

Lees verder >

Creëren van veiligheid, vertrouwen en verbinding!

Ervaringsdeskundigen, die zelf huiselijk geweld meemaakten, over slachtoffer en pleger zijn.
Lees verder >

Deelgenotengroep Vrouwen

De Cirkel is Rond organiseert een deelgenotengroep voor vrouwen met een huiselijk geweld achtergrond. Deelgenoot zijn schept een bijzondere band tussen vrouwen, want weten dat je er niet alleen voor staat kan een hele opluchting zijn.

Lees verder >

Samenwerking in de driehoek: professional, cliënt, en ervaringsdeskundige

Een ervaringsdeskundige is ingezet in een casus van 2 professionals van Veilig Thuis West-Brabant. Vanwege de coronamaatregelen is de ondersteuning via telefonisch contact gestart.

Lees verder >

Artikel 'Kwestie van lange adem'

In dit artikel licht het Verwey-Jonker Instituut de werkende elementen toe vanuit het onderzoeksrapport Kwestie van lange adem: kan partnergeweld en kindermishandeling echt stoppen?

Lees verder >

Evaluatie inzet ervaringsdeskundigen

Vandaag vond de presentatie plaats van de onderzoeksresultaten van de Cirkel is Rond over 2018-2020.

Lees verder >

Podcast: Wij...Aflevering 1: partnergeweld

In deze podcastserie vertellen voormalig slachtoffers, plegers en betrokkenen hun verhaal.

Lees verder >

Supportgroep Mannen

Gelukkig zijn er tegenwoordig mogelijkheden om iets aan agressie en geweld te doen. Eén van de mogelijkheden is de Cirkel is Rond Supportgroep mannen.

Lees verder >

Portretten in hartje Oosterhout

Een rij van 28 portretten staat op het trottoir langs de Bussel. Die maken deel uit van de landelijke reizende expositie ‘WIJ...doorbreken de cirkel van geweld’, waarvan Oosterhout de derde gaststad is.

Lees verder >

WIJ…doorbreken de cirkel van geweld

WIJ…doorbreken de cirkel van geweld is een nieuw project van Open mind waarmee we huiselijk geweld en kindermishandeling beter bespreekbaar willen maken.

Lees verder >

Certificering Ervaringsdeskundigen

Alle ervaringsdeskundigen hebben de jaarlijkse scholing voldoende afgerond.
Lees verder >

Ervaringsdeskundigheid in de media

Projectmedewerker René Haring vertelt in de media over de meerwaarde van samenwerking tussen voormalig pleger(s) en voormalig slachtoffer(s) bij huiselijk geweld situaties.

Lees verder >

Evaluatie project

In 2018 is de uitvoering gestart van het project De Cirkel is Rond dat gericht is op de inzet van ervaringsdeskundigen.

Lees verder >

Interview BN de Stem

Afgelopen week zijn twee ervaringsdeskundigen en Marjo de Keijzer geïnterviewd door BN DeStem. Het interview is vandaag in BN DeStem gepubliceerd.

 

Lees verder >

Evaluatie project

In 2018 is de uitvoering gestart van het project De Cirkel is Rond dat gericht is op de inzet van ervaringsdeskundigen.

Lees verder >