Inzet ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld
sluit deze website

Evaluatie inzet ervaringsdeskundigen

Vandaag vond de presentatie plaats van de onderzoeksresultaten van de Cirkel is Rond over 2018-2020.

Er is een mooie positieve beweging gemaakt met het inzetten van ervaringsdeskundigen Veilig Thuis en Safegroup.

Lees hier het rapport evaluatie inzet ervaringsdeskundigen Veilig Thuis en Safegroup.