Inzet ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld
sluit deze website

Samenwerking in de driehoek: professional, cliënt, en ervaringsdeskundige

Een ervaringsdeskundige is ingezet in een casus van 2 professionals van Veilig Thuis West-Brabant. Vanwege de coronamaatregelen is de ondersteuning via telefonisch contact gestart.

De ervaringsdeskundige merkte al snel dat cliënte niet open kon praten. Reden hiervoor was dat haar echtgenoot en zoon (meerderjarig) altijd in huis waren. Ze gaf iedere keer aan dat alles goed ging. Geregeld had de ervaringsdeskundige hier een bepaald gevoel bij: er klopte iets niet. Na de eerste telefonische contacten beantwoordde ze ineens haar telefoon niet meer. Uiteindelijk heeft de ervaringsdeskundige haar weer gesproken en kreeg ze een bepaald onderbuikgevoel. Er kwam naar boven dat ze zich niet veilig voelde en angst had. Ze wilde de ervaringsdeskundige persoonlijk spreken.

Ze vertelde te willen scheiden, ze kon het thuis met haar man en zoon niet meer aan. De ervaringsdeskundige koppelde dit terug aan de professionals van Veilig Thuis. Die week heeft de ervaringsdeskundige met cliënte weer een afspraak. Tijdens dat gesprek deelde zij iets waarbij de ervaringsdeskundige alarmsignalen krijgt en deelt zij deze informatie met de professionals. Zij brachten de zeer onveilige casus anoniem in bij het Veiligheidshuis.

Vervolgens heeft de ervaringsdeskundige met hulp van de professionals, de cliënte in veiligheid kunnen brengen vanuit het vertrouwen van de cliënte in de ervaringsdeskundige. Deze casus is een voorbeeld van de samenwerking in de driehoek (ervaringsdeskundige, cliënt en professional).