Inzet ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld
sluit deze website

Bijeenkomst over plegers van huiselijk geweld

“Als je de cirkel van huiselijk geweld wil stoppen moeten we vooral ook aandacht besteden aan de plegers.”

Op donderdag 6 oktober was er een bijeenkomst van de Cirkel is Rond en GGZ Westelijk Noord-Brabant over inzet van ervaringsdeskundigheid bij plegers van huiselijk geweld. Mijn promotor, prof. dr. Arno van Dam, hield een lezig over plegerprofielen en wat helpend kan zijn bij het contact met de plegers van huiselijk geweld.

 

De meeste plegers van huiselijk geweld behoren tot de groep plegers die situationeel geweld plegen (89%). De overige 11% is ingewikkelder om te bereiken, deze vorm hoort tot de groep die zogenaamd intiem geweld plegen, een vorm van geweld dat in de persoonlijkheidsproblematie geborgd is.

 

Arno trok lijnen naar hoe je het beste bepaalde mensen die huiselijke geweld plegen kunt behandelen. Het effect van de therapie is niet altijd hoog in individuele behandelingen. Bij groepsbehandeling waarbij ook ervaringsdeskundigen een rol spelen leek er meer effect te zijn bereikt. Het contact met ervaringsdeskundigen en lotgenoten speelt daarin een positieve rol. Onderzoek hiernaar leverde hoopvolle resultaten op.

 

Belangrijk is dat ervaringsdeskundigen en hulpverleners niet teveel op elkaar lijken, ze moeten elkaar aanvullen in hun expertise. Reguliere hulpverleners kunnen veel van ervaringsdeskundigen leren, onder andere over de bejegening van cliënten, in dit geval plegers van huiselijk geweld. Voor hulpverleners is het een uitdaging om meer samen te werken met ervaringsdeskundigen. Voor ervaringsdeskundigen is het een uitdaging om open te zijn over dat waarvoor zij zich vaak schamen: het plegen van huiselijk geweld. Voor allebei is daar lef nodig. Ben jij zo’n iemand met lef? Bij de cirkel is rond hebben ze nog mensen nodig (zie hun website)

 

De ervaringsdeskundigen kregen ook het podium: René en Remco vertelden iets over hun eigen achtergrond en hun bijdrage aan de groepsbehandeling. Ook een deelnemer aan de groep vertelde iets over zijn proces: “Ik ging naar de groep toe met schaamte, ik moest iets rondstrooien over mijn privéleven, dat vond ik heel lastig, maar het heeft veel voor mij betekend om met anderen te kijken naar mijn eigen aandeel en om anderen te helpen niet verder in het moeras te zakken. Ik kreeg enorm veel steun vanuit de groep om er mee om te gaan.”

 

Het laatste woord was aan Arno van Dam: “Geloofwaardigheid is belangrijk, hierin kan ervaringsdeskundigheid een grote meerwaarde bieden.”

 

De webinar is tot 31 december 2022 terug te kijken via deze link.

 

Prof. dr. Arno van Dam en drs. Janneke Aerts hebben in samenwerking met Moviera, Arosa en anderen kwalitatief onderzoek gedaan naar de effecten en werkwijze van suportgroepen voor plegers van huiselijk geweld. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen die daaruit voortkomen zijn 31 oktober gepubliceerd in een hand-out, die u via deze link kunt raadplegen. De hand-out bevat adviezen voor de praktijk ten aanzien van de inzet van ervaringsdeskundige begeleiders en adviezen aan gemeenten. Het totale onderzoeksrapport wordt later gepubliceerd.