Inzet ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld
sluit deze website

Artikel 'Kwestie van lange adem'

In dit artikel licht het Verwey-Jonker Instituut de werkende elementen toe vanuit het onderzoeksrapport Kwestie van lange adem: kan partnergeweld en kindermishandeling echt stoppen?

Het artikel kun je hier bekijken.