Inzet ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld
sluit deze website

Bredere inzet ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld in West Brabant!

Sinds 1 januari 2022 wordt het team van ervaringsdeskundigen van de Cirkel is Rond breder ingezet in de regio West-Brabant.

Sinds 2018 worden de ervaringsdeskundigen al ingezet bij casuïstiek van Veilig Thuis West-Brabant en Vrouwenopvang Safegroup. Sinds 1 januari 2022 wordt het team van ervaringsdeskundigen van de Cirkel is Rond breder ingezet in de regio West-Brabant. De Cirkel is Rond is nu een samenwerkingsverband van Veilig Thuis West-Brabant, Vrouwenopvang Safegroup en de maatschappelijk werk organisaties in de regio, te weten: Surplus, WijZijn Traverse Groep, IMW Breda en Trema.

Alma Wintermans, voorzitter stuurgroep de Cirkel is Rond: “De ervaring van andere organisaties leert dat we slachtoffers en plegers van huiselijk geweld beter en sneller kunnen helpen met behulp van een ervaringsdeskundige. Het is in ieders belang om de situatie zo snel mogelijk in te schatten, veilig te maken én te houden. Juist door de samenwerking tussen hulpverlener, ervaringsdeskundige en cliënt, voelt de cliënt zich meer begrepen. En zetten we sneller stappen naar een structurele oplossing.”

Ervaringsdeskundigen, zowel voormalig slachtoffers als voormalig plegers, bieden hoop en herstel voor cliënten die te maken hebben met huiselijk geweld. Daarnaast leveren de ervaringsdeskundigen een bijdrage door voorlichting, deskundigheidsbevordering, bewustwording, training en lotgenotencontact. Uit onderzoek is gebleken dat de inzet van ervaringsdeskundigen van de Cirkel is Rond bij veiligheid en het herstel in gezinssystemen erg waardevol is. De Cirkel is Rond kent landelijke belangstelling en is het eerste project in Nederland met ervaringsdeskundigen in dienst die naast professionals met eigen expertise werken in casuïstiek.

Meer informatie over de Cirkel is Rond? Ga naar: www.cirkelisrond.nl