Inzet ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld
sluit deze website

Supportgroep mannen

Heb je thuis regelmatig ruzie of ga je een ander fysiek te lijf en weet je niet meer hoe je dit kunt oplossen? Tegenwoordig zijn er mogelijkheden om iets aan een agressie en geweld probleem te doen. Eén van de mogelijkheden is Cirkel is Rond Supportgroep Mannen.

Onder leiding van twee mannelijke ervaringsdeskundigen gaan de deelnemers 2-wekelijks met elkaar in gesprek en worden problemen die agressie opwekken besproken. Er wordt geluisterd naar elkaars verhalen en leren van elkaar hoe met een situatie om te gaan. Niemand hoeft zich te schamen omdat het binnen de groep herkenbaar is.

Wil je meer weten over de Supportgroep Mannen? Lees het hieronder: 
Flyer_Supportgroep_Mannen_versie_2-gecomprimeerd.pdf